Vertu Ascent Ferrari GT


Vertu Ascent Ferrari GT


Vertu Ascent Ferrari GT


(3G (HSPA) - 2G (GSM
Mini-SIM
íäÇíÑ 2011

118 × 45 × 18 ãã
187 ÌÑÇã
ßÔÇÝ äæÑ

ÔÇÔÉ TFT Ü 16 ãáíæä áæä
240 × 320 ÈßÓá - 2.0 ÈæÕå
Chronograph stopwatch
Sapphire crystal stainless steel keys

MP3, Polyphonic ãÚ æÌæÏ Vibration
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 2000 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
íæÌÏ
32 ÌíÌÇ ááÊÎÒíä
áÇ íæÌÏ

GPRS íæÌÏ
EDGE íæÌÏ
HSPA
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 2.1 ãÚ A2DP
USB microUSB ÇÕÏÇÑ 2.0

5.0 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 2560 × 1920 ÈßÓá
Auto Focus , LED Flash
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


Accelerometer
SMS, MMS, Email
WAP 2.0/xHTML, HTML
GPS íæÌÏ ãÚ ÏÚã æÙÇÆÝ A-GPS
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
ÇÓæÏ

< Li-Ion
ÍÊì 300 Ó (2G) - ÍÊì 300 Ó (3G)
ÍÊì 4 Ó æ 50 Ï (2G) - ÍÊì 4 Ó (3G)

ãÊäÈÆ äÕì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá MP4/H.263
synchronization service
Vertu Concierge service
ãÔÛá +MP3/WAV/AAC
Vertu Fortress secure back up service

 

100 %


Vertu Ascent Ferrari GT


Vertu Constellation

 

Vertu Constellation Quest

 


RSS Feed: Vertu Ascent Ferrari GT (  )