Vertu Ascent 2010


Vertu Ascent 2010


Vertu Ascent 2010


(3G (HSPA) - 2G (GSM
Mini-SIM
ÇÈÑíá 2010

117 × 46 × 19 ãã
170 ÌÑÇã
ßÔÇÝ äæÑ

ÔÇÔÉ TFT Ü 16 ãáíæä áæä
240 × 320 ÈßÓá - 2.0 ÈæÕå
Chronograph stopwatch

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 2000 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
íæÌÏ
8 ÌíÌÇ (Aluminium) Ü 32 ÌíÌÇ (Titanium)
áÇ íæÌÏ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE ÇÕÏÇÑ 10
HSPA
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 2.0 ãÚ A2DP
USB microUSB ÇÕÏÇÑ 2.0

5 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 2560 × 1920 ÈßÓá
Auto Focus , LED Flash
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


Accelerometer
SMS, MMS, Email
WAP 2.0/xHTML, HTML
GPS íæÌÏ ãÚ ÏÚã æÙÇÆÝ A-GPS
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
Aluminium and Titanium versions with various colors

< Li-Ion
ÍÊì 300 Ó (2G) - ÍÊì 300 Ó (3G)
ÍÊì 5 Ó (2G) - ÍÊì 4 Ó (3G)

ãÊäÈÆ äÕì
ÇÊÕÇá ÕæÊì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá MP4/H.263
synchronization service
Vertu Concierge service
ãÔÛá +MP3/WAV/AAC
Vertu Fortress secure back up service

 

100 %


Vertu Ascent 2010


Vertu Constellation Quest

 

Vertu Constellation Ayxta

 


RSS Feed: Vertu Ascent 2010 (  )