Unnecto Pro


Unnecto Pro


Unnecto Pro


(2G (GSM
ÎØíä
ãÇÑÓ 2012

112 × 60 × 11.5 ãã
120 ÌÑÇã
áæÍÉ ãÝÇÊíÍ ßÇãáÉ ÇáÍÑæÝ

ÔÇÔÉ TFT resistive ÊÚãá ÈÇááãÓ
320 × 240 ÈßÓá - 2.4 ÈæÕÉ

MP3, WAV ãÚ æÌæÏ Vibration
íæÌÏ
3.5 íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 500 ÇÓã
íæÌÏ
512 ãíÌÇ ááÊÎÒíä - 256 ãíÌÇ ÑÇã
microSD ÍÊì 32 ÌíÌÇ ÈÇíÊ æ íÍÊæì Úáì ßÇÑÊ 4 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS ÇÕÏÇÑ 12
EDGE íæÌÏ
íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 3.0
USB microUSB

1.3 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 1280 × 1024 ÈßÓá
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS, Email, Push Email, IM
íæÌÏ
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
FM
íæÌÏ
ÇÓæÏ - ÇÈíÖ

< Li-Ion 1000 mAh
ÍÊì 240 Ó
ÍÊì 3 Ó

Nimbuzz
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá MP3/MP4

 

100 %


Unnecto Pro


Unnecto Pro Z

 

Unnecto Edge

 


RSS Feed: Unnecto Pro (  )