Unnecto Edge


Unnecto Edge


Unnecto Edge


(2G (GSM
ÎØíä
íæäíÉ 2011

112 × 60 × 13.5 ãã
140 ÌÑÇã
áæÍÉ ãÝÇÊíÍ ßÇãáÉ ÇáÍÑæÝ

TFT
320 × 240 ÈßÓá - 2.2 ÈæÕÉ

MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 500 ÇÓã
íæÌÏ
128 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
microSD ÍÊì 32 ÌíÌÇ ÈÇíÊ æ íÍÊæì Úáì ßÇÑÊ 2 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS ÇÕÏÇÑ 12
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 2.1 æ EDR
USB microUSB

1.3 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 1280 × 1024 ÈßÓá
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS, Email, Push Email, IM
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
FM
íæÌÏ
Black/Black, Black/Red

< Li-Ion 900 mAh
ÍÊì 120 Ó
ÍÊì 3 Ó

ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá MP3/MP4

 

100 %


Unnecto Edge


Unnecto Pro

 

Unnecto Shell

 


RSS Feed: Unnecto Edge (  )