Toshiba G900


Toshiba G900


Toshiba G900


(3G (HSPA) - 2G (GSM
Mini-SIM
ÝÈÑÇíÑ 2007

119 × 61 × 21.5 ãã
198 ÌÑÇã
áæÍÉ ãÝÇÊíÍ ßÇãáÉ ÇáÍÑæÝ
ÇáÊÚÑÝ Úáì ÈÕãÉ ÇáÇÕÈÚ

ÔÇÔÉ TFT resistive ÊÚãá ÈÇááãÓ Ü 65 ÇáÝ áæä
480 × 800 ÈßÓá - 3.0 ÈæÕå

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
áÇ íæÌÏ
3.5 íæÌÏ 2.5 ãã

40 ãíÌÇ ááÊÎÒíä - 128 ãíÌÇ ÑÇã
miniSD

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE íæÌÏ
HSPA 3.6/0.384 Mbps
Wi-Fi 802.11 b/g VoIP over WLAN
ÇÕÏÇÑ 2.0 ãÚ A2DP
USB miniUSB ÇÕÏÇÑ 1.1 æ USB host

2 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1600 × 1200 ÈßÓá
LED Flash
320p
VGA
ãÚ ÇãßÇäíÉ ÇÌÑÇÁ ãßÇáãÇÊ ÝíÏíæ


Microsoft Windows Mobile 6 Professional
Marvell PXA270 520 MHz
SMS, EMS, MMS, Email
(WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera 8.6
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
ÝÖì

< Li-Ion 1320 mAh
ÍÊì 320 Ó
ÍÊì 4 Ó æ 20 Ï

ãÚÇáÌ ÕæÑ
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá ACC+/MP3
ÊØÈíÞÇÊ Pocket Office

 

100 %


Toshiba G900


Toshiba G450

 

Toshiba G500

 


RSS Feed: Toshiba G900 (  )