Sonim XP3.20 Quest Pro


Sonim XP3.20 Quest Pro


Sonim XP3.20 Quest Pro


(2G (GSM
Mini-SIM
íäÇíÑ 2010

119 × 56 × 25 ãã
170 ÌÑÇã
ßÔÇÝ äæÑ
Drop to concrete resistance from up to 2m
íÚãá Ýì ÏÑÌÇÊ ÍÑÇÑå Èíä -20 Çáì 55 ÏÑÌÉ ãÆæíÉ
ÔåÇÏÉ IP67 ( ãÖÇÏ ááãÇÁ æÇáÇÊÑÈå ÈÚãÞ 1 ãÊÑ áãÏÉ 30 ÏÞíÞÉ )
ÔåÇÏÉ MIL-STD-810F ãÞÇæã ÇáãáÍ æÇáÛÈÇÑ æÇáÑØæÈÉ æÇáãØÑ æÇáÇåÊÒÇÒ æÇáÃÔÚÉ ÇáÔãÓíÉ æÇáäÞá æÇáÕÏã

ÔÇÔÉ TFT Ü 65 ÇáÝ áæä
176 × 220 ÈßÓá - 1.77 ÈæÕå
Corning Gorilla Glass

Polyphonic, MP3, WAV ãÚ æÌæÏ Vibration
íæÌÏ
3.5 íæÌÏ 2.5 ãã
20 ãã ÓãÇÚÇÊ ãÞÇæãå ááãÇÁ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 1000 ÇÓã
íæÌÏ
microSD ÍÊì 2 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 2.0
USB miniUSB

2.0 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 1600 × 1200 ÈßÓá
LED Flash
áÇ íæÌÏ


(SMS (1000
WAP 2.0/xHTML
GPS ÏÚã æÙÇÆÝ A-GPS æ navigation software
íæÌÏ
FM
íæÌÏ
ÇÓæÏ

< Li-Ion 1850 mAh
ÍÊì 1500 Ó
ÍÊì 18 Ó

Stopwatch
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ

 

100 %


Sonim XP3.20 Quest Pro


Sonim XP1300 Core

 

Sonim XP3 Sentinel

 


RSS Feed: Sonim XP3.20 Quest Pro (  )