Sonim XP2.10 Spirit


Sonim XP2.10 Spirit


Sonim XP2.10 Spirit


(3G (HSPA) - 2G (GSM
Mini-SIM
ÝÈÑÇíÑ 2010

130.7 × 59.7 × 21.7 ãã
180 ÌÑÇã
ßÔÇÝ äæÑ
Drop to concrete resistance from up to 2m
íÚãá Ýì ÏÑÌÇÊ ÍÑÇÑå Èíä -20 Çáì 55 ÏÑÌÉ ãÆæíÉ
ÔåÇÏÉ IP67 ( ãÖÇÏ ááãÇÁ æÇáÇÊÑÈå ÈÚãÞ 1 ãÊÑ áãÏÉ 30 ÏÞíÞÉ )
ÔåÇÏÉ MIL-STD-810D ãÞÇæã ÇáãáÍ æÇáÛÈÇÑ æÇáÑØæÈÉ æÇáãØÑ æÇáÇåÊÒÇÒ æÇáÃÔÚÉ ÇáÔãÓíÉ æÇáäÞá æÇáÕÏã

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
240 × 320 ÈßÓá - 2.0 ÈæÕå
Corning Gorilla Glass

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration
íæÌÏ
3.5 íæÌÏ 2.5 ãã
ÓãÇÚÇÊ ãÞÇæãå ááãÇÁ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 1000 ÇÓã
íæÌÏ
40 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
microSD ÍÊì 8 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE ÇÕÏÇÑ 10
HSPA 7.2/0.384 Mbps
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 1.2 ãÚ A2DP
USB microUSB ÇÕÏÇÑ 2.0

3.15 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 2048 × 1536 ÈßÓá
LED Flash , Scratch and impact resistant camera
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS, Email
(WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera Mini
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
FM ÇÓÊÑíæ
íæÌÏ
ÇÓæÏ

< Li-Ion 1300 mAh
ÍÊì 428 Ó
ÍÊì 8 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
Stopwatch
Nimbuzz IM
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá MP4/H.264
ãÔÛá +MP3/WAV/eAAC

 

100 %


Sonim XP2.10 Spirit


Sonim XP3 Sentinel

 

Sonim XP3.20 Quest

 


RSS Feed: Sonim XP2.10 Spirit (  )