Sharp 934SH


Sharp 934SH


Sharp 934SH


(3G (HSPA) - 2G (GSM
Mini-SIM
ÇÛÓØÓ 2009

108 × 50 × 15.9 ãã
129 ÌÑÇã
ÔåÇÏÉ IPX5 ãÞÇæã áÑÒÇÒ ÇáãÇÁ

ÔÇÔÉ TFT Ü 16 ãáíæä áæä
480 × 854 ÈßÓá - 3.0 ÈæÕå
ÔÇÔÉ ÎÇÑÌíÉ ÇÍÇÏíÉ Çááæä - 3.0 ÈæÕå - 456 × 240 ÈßÓá

MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 2000 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
ÇÎÑ 30 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 30 æÇÑÏÉ - 30 áã íÑÏ ÚáíåÇ
microSD ÍÊì 16 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE ÇÕÏÇÑ 10
HSPA 3.6/0.384 Mbps
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 2.1 ãÚ A2DP
Infrared íæÌÏ
USB ÇÕÏÇÑ 2.0

8 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 3264 × 2448 ÈßÓá
Auto Focus , Face detection
w480p@30fps
íæÌÏ


Accelerometer
SMS, MMS, Email, IM
WAP 2.0/xHTML, HTML
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ ãÚ ÇãßÇäíÉ ÇÖÇÝÉ ÇáÚÇÈ
ÇÓæÏ - ÇÈíÖ - ÈãÈì - Èäì

< Li-Po
ÍÊì 270 Ó (2G) - ÍÊì 300 Ó (3G)
ÍÊì 3 Ó æ 40 Ï (2G) - ÍÊì 3 Ó æ 50 Ï (3G)

UV sensor
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ÚÑÖ ãÓÊäÏÇÊ
ãÔÛá MP4/H.264
ãÔÛá +MP3/WAV/eAAC

 

100 %


Sharp 934SH


Sharp 936SH

 

Sharp 930SH

 


RSS Feed: Sharp 934SH (  )