Sharp 930SH


Sharp 930SH


Sharp 930SH

ãÊÇÍ ãäå ÇÕÏÇÑÇÊ
1810C áÓæÞ ÇáÕíä
WX-T930 áÓæÞ ÊÇíæÇä

(3G (HSPA) - 2G (GSM
Mini-SIM
ÇßÊæÈÑ 2008

105 × 48 × 15.2 ãã
110 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 16 ãáíæä áæä
480 × 854 ÈßÓá - 3.0 ÈæÕå
ÔÇÔÉ ÎÇÑÌíå 16 × 86 ÈßÓá - 0.8 ÈæÕå

MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 1000 ÇÓã
ÇÎÑ 30 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 30 æÇÑÏÉ - 30 áã íÑÏ ÚáíåÇ
100 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
microSD ÍÊì 4 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE ÇÕÏÇÑ 10
HSPA 3.6/0.384 Mbps
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 2.0 ãÚ A2DP
Infrared íæÌÏ
USB ÇÕÏÇÑ 2.0

8 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 3264 × 2448 ÈßÓá
Auto Focus , Face detection
w480p@30fps
íæÌÏ


Accelerometer
SMS, MMS, Email, IM
WAP 2.0/xHTML, HTML
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ ãÚ ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÇáÚÇÈ
Black, Blue Green, Pink, White Silver, Silver Violet

< Li-Ion 680 mAh
ÍÊì 260 Ó (2G) - ÍÊì 250 Ó (3G)
ÍÊì 3 Ó æ 30 Ï (2G) - ÍÊì 3 Ó æ 10 Ï (3G)

ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ÚÇÑÖ ãÓÊäÏÇÊ
QR code reader
ãÔÛá MP4/H.264
ãÔÛá +MP3/WAV/eAAC

 

100 %


Sharp 930SH


Sharp 934SH

 

Sharp 923SH

 


RSS Feed: Sharp 930SH (  )