Qtek S200


Qtek S200


Qtek S200

åÐÇ ÇáãæÏíá ãØÇÈÞ áÜ i-mate JAMin æ O2 XDA Neo

(2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáÇÎíÑ ãä 2005

108.8 × 59.3 × 18.4 ãã
150 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT resistive ÊÚãá ÈÇááãÓ Ü 65 ÇáÝ áæä
240 × 320 ÈßÓá - 2.8 ÈæÕå - 42 × 57 ãã
ÇáÊÚÑÝ Úáì ÎØ ÇáíÏ

Polyphonic ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 íæÌÏ 2.5 ãã

64 ãíÌÇ ÑÇã - 128 ãíÌÇ Ñæã
SD/MMC

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE ÇÕÏÇÑ 10
Wi-Fi 802.11b
ÇÕÏÇÑ 2.0
Infrared íæÌÏ
USB miniUSB

2 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1600 × 1200 ÈßÓá
CIF
áÇ íæÌÏ


Microsoft Windows Mobile 5.0 PocketPC
Chipset TI OMAP 850
CPU 200 MHz ARM926EJ-S
SMS, MMS, Email, Instant Messaging
(WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE
GPS áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
Stylish black

< Li-Ion 1200 mAh
ÍÊì 200 Ó
ÍÊì 5 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá MP3,AAC
ÊØÈíÞÇÊ Pocket Office

 

100 %


Qtek S200


Qtek 8500

 

Qtek 9000

 


RSS Feed: Qtek S200 (  )