Plum Ram 6


Plum Ram 6


Plum Ram 6


(3G (HSPA) - 2G (GSM
ÎØíä
ÏíÓãÈÑ 2016

133 × 61 × 19.3 ãã
107.3 ÌÑÇã
ßÔÇÝ äæÑ
ÔåÇÏÉ IP68 ( ãÖÇÏ ÇáÇÊÑÈå æ ÇáãÇÁ ÈÚãÞ 1.5 ãÊÑ áãÏÉ 30 ÏÞíÞÉ )

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
240 × 320 ÈßÓá - 2.4 ÈæÕå

MP3, WAV ãÚ æÌæÏ Vibration
íæÌÏ
3.5 íæÌÏ

íæÌÏ
íæÌÏ
128 ãíÌÇ ááÊÎÒíä - 64 ãíÌÇ ÑÇã
microSD ÍÊì 32 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS íæÌÏ
EDGE íæÌÏ
HSPA
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 3.0
USB microUSB ÇÕÏÇÑ 2.0

5 ãíÌÇ ÈßÓá
íæÌÏ
1.3 ãíÌÇ ÈßÓá


Chipset Mediatek MT6276A
SMS, MMS
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
FM ãÏãÌ Èå antenna
áÇ íæÌÏ
Black, Black/Orange

< Removable Li-Ion 1700 mAh battery
ÍÊì 900 Ó
ÍÊì 24 Ó

ÚÇÑÖ ÕæÑ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá MP4/H.263
ãÔÛá MP3/WAV/AAC

 

100 %


Plum Ram 6


Plum Play

 

Plum Compass

 


RSS Feed: Plum Ram 6 (  )