Philips W8578


Philips W8578


Philips W8578


(3G (HSPA) - 2G (GSM
ÎØíä
ÇÈÑíá 2014

116 × 60 × 21 ãã
217 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT capacitive ÊÚãá ÈÇááãÓ - 256 ÇáÝ áæä
480 × 800 ÈßÓá - 3.5 ÈæÕÉ
íæÌÏ
ÔÇÔÉ ÎÇÑÌíÉ TFT capacitive ÊÚãá ÈÇááãÓ - 256 ÇáÝ áæä - 240 × 320 ÈßÓá - 2.6 ÈæÕÉ

MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration
íæÌÏ
3.5 íæÌÏ

íÞæã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
íæÌÏ
512 ãíÌÇ ááÊÎÒíä - 256 ãíÌÇ ÑÇã
microSD ÍÊì 32 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS ÇÕÏÇÑ 12
EDGE íæÌÏ
HSPA 3.6/0.384 Mbps
íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 2.1 ãÚ EDR
USB microUSB ÇÕÏÇÑ 2.0

5 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 2592 × 1944 ÈßÓá
LED flash, Geo-tagging
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


Accelerometer
SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM
HTML
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
FM
íæÌÏ
ÇÓæÏ

< Li-Ion 2000 mAh battery
ÍÊì 850 Ó
ÍÊì 9 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ÚÇÑÖ ãÓÊäÏÇÊ
SNS integration
ãÔÛá MP4/H.263
ãÔÛá +MP3/WAV/WMA/eAAC

 

100 %


Philips W8578


Philips W6610

 

Philips W9588

 


RSS Feed: Philips W8578 (  )