Palm Treo Pro


Palm Treo Pro


Palm Treo Pro


(3G (HSPA) - 2G (GSM
Mini-SIM
ÇÛÓØÓ 2008

114 × 60 × 13.4 ãã
133 ÌÑÇã
áæÍÉ ãÝÇÊíÍ ßÇãáÉ ÇáÍÑæÝ
ÚÕÇ ÊÍßã ÎãÇÓíÉ ÇáÇÊÌÇåÇÊ

ÔÇÔÉ TFT resistive ÊÚãá ÈÇááãÓ - 65 ÇáÝ áæä
320 × 320 ÈßÓá - 2.5 ÈæÕå

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 íæÌÏ

100 ãíÌÇ ááÊÎÒíä - 128 ãíÌÇ ÑÇã
microSD ÍÊì 8 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE íæÌÏ
HSPA
Wi-Fi 802.11 b/g
ÇÕÏÇÑ 2.0 ãÚ A2DP
Infrared íæÌÏ
USB microUSB

2 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1600 × 1200 ÈßÓá
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional
Chipset Qualcomm MSM7201
CPU 528 MHz ARM 11
Adreno 130
SMS (threaded view), MMS, Email
(WAP 2.0 / HTML (PocketIE
GPS íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
Obsidian

< Li-Ion 1500 mAh
ÍÊì 250 Ó
ÍÊì 5 Ó

ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ÊØÈíÞÇÊ Pocket Office

 

100 %


Palm Treo Pro


Palm Pre

 

Palm Centro

 


RSS Feed: Palm Treo Pro (  )