Palm Treo 750v


Palm Treo 750v


Palm Treo 750v


(3G (HSPA) - 2G (GSM
Mini-SIM
ÓÈÊãÈÑ 2006

111 × 58 × 22 ãã
154 ÌÑÇã
áæÍÉ ãÝÇÊíÍ ßÇãáÉ ÇáÍÑæÝ
ÚÕÇ ÊÍßã ÎãÇÓíÉ ÇáÇÊÌÇåÇÊ

ÔÇÔÉ TFT resistive ÊÚãá ÈÇááãÓ - 65 ÇáÝ áæä
240 × 240 ÈßÓá - 2.5 ÈæÕå

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

60 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
miniSD ÍÊì 2 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE íæÌÏ
384 ßíáæ ÈÇíÊ / ËÇäíå
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 1.2 ãÚ A2DP
Infrared íæÌÏ
USB íæÌÏ

1.3 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1280 × 1024 ÈßÓá
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


Microsoft Windows Mobile 5.0 PocketPC
CPU 300 MHz Samsung
SMS, MMS, Email
(WAP 2.0 / HTML (PocketIE
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
ÇÓæÏ

< Li-Ion 1200 mAh
ÍÊì 240 Ó
ÍÊì 4 Ó æ 30 Ï

ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá WMV/MP4
ÊØÈíÞÇÊ Pocket Office
ãÔÛá MP3/AAC/AAC+/WMA/OGG/AMR

 

100 %


Palm Treo 750v


Palm Treo 680

 

Palm Treo 650

 


RSS Feed: Palm Treo 750v (  )