O2 XDA Stellar


O2 XDA Stellar


O2 XDA Stellar


(3G (HSPA) - 2G (GSM
Mini-SIM
äæÝãÈÑ 2007

112 × 59 × 18.6 ãã
190 ÌÑÇã
áæÍÉ ãÝÇÊíÍ ßÇãáÉ ÇáÍÑæÝ

ÔÇÔÉ TFT resistive ÊÚãá ÈÇááãÓ - 65 ÇáÝ áæä
240 × 320 ÈßÓá - 2.8 ÈæÕå
ÇáÊÚÑÝ Úáì ÎØ ÇáíÏ

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

128 ãíÌÇ ÑÇã - 256 ãíÌÇ Ñæã
microSD

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE ÇÕÏÇÑ 10
HSPA 3.6/0.384 Mbps
Wi-Fi 802.11b/g
ÇÕÏÇÑ 2.0
USB ÇÕÏÇÑ 2.0

3.15 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 2048 × 1536 ÈßÓá
autofocus
íæÌÏ
VGA
ãÚ ÇãßÇäíÉ ÇÌÑÇÁ ãßÇáãÇÊ ÝíÏíæ


Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional
Chipset Qualcomm MSM7200
CPU 400 MHz ARM 11
Adreno 130
SMS, MMS, Email, Instant Messaging
(WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE
GPS íæÌÏ ãÚ ÏÚã æÙÇÆÝ A-GPS
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
ÝÖì

< Li-Ion 1350 mAh
ÍÊì 365 Ó
ÍÊì 5 Ó

ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
Media Player 10
Business card reader
ÊØÈíÞÇÊ Pocket Office

 

100 %


O2 XDA Stellar


O2 XDA Ignito

 

O2 XDA Orbit II

 


RSS Feed: O2 XDA Stellar (  )