O2 XDA Star


O2 XDA Star


O2 XDA Star


(3G (HSPA) - 2G (GSM
Mini-SIM
ÇßÊæÈÑ 2007

107 × 55 × 15.8 ãã
120 ÌÑÇã
áæÍÉ ãÝÇÊíÍ 20 ÒÑÇÑ
TouchFLO finger swipe navigation

ÔÇÔÉ TFT resistive ÊÚãá ÈÇááãÓ - 65 ÇáÝ áæä
240 × 320 ÈßÓá - 2.6 ÈæÕå
ÇáÊÚÑÝ Úáì ÎØ ÇáíÏ

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

96 ãíÌÇ ÑÇã - 128 ãíÌÇ Ñæã
microSD

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE íæÌÏ
HSPA 3.6/0.384 Mbps
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 2.0
USB miniUSB

2 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1600 × 1200 ÈßÓá
íæÌÏ
CIF
ãÚ ÇãßÇäíÉ ÇÌÑÇÁ ãßÇáãÇÊ ÝíÏíæ


Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional
Chipset Qualcomm MSM7200
CPU 400 MHz ARM 11
Adreno 130
SMS, MMS, Email, Instant Messaging
(WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
ÇÓæÏ

< Li-Ion 1120 mAh
ÍÊì 250 Ó
ÍÊì 5 Ó

ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá MP3/AAC
ÊØÈíÞÇÊ Pocket Office

 

100 %


O2 XDA Star


O2 XDA Orbit II

 

O2 XDA Comet

 


RSS Feed: O2 XDA Star (  )