O2 XDA Orbit II


O2 XDA Orbit II


O2 XDA Orbit II


(3G (HSPA) - 2G (GSM
Mini-SIM
äæÝãÈÑ 2007

110 × 58 × 15.5 ãã
130 ÌÑÇã
ÚÕÇ ÊÍßã ÑÈÇÚíÉ ÇáÇÊÌÇåÇÊ
TouchFLO finger swipe navigation

ÔÇÔÉ TFT resistive ÊÚãá ÈÇááãÓ - 65 ÇáÝ áæä
240 × 320 ÈßÓá - 2.8 ÈæÕå
ÇáÊÚÑÝ Úáì ÎØ ÇáíÏ

Polyphonic, AAC, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

128 ãíÌÇ ÑÇã - 256 ãíÌÇ Ñæã
microSD , SD 2.0 compatible

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE ÇÕÏÇÑ 10
HSPA 3.6/0.384 Mbps
Wi-Fi 802.11b/g
ÇÕÏÇÑ 2.0 ãÚ A2DP
USB miniUSB

3.15 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 2048 × 1536 ÈßÓá
autofocus
íæÌÏ
0.3 ãíÌÇ ÈßÓá (VGA)


Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional
Chipset Qualcomm MSM7200
CPU 400 MHz ARM 11
Adreno 130
SMS, MMS, Email, Instant Messaging
(WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE
GPS íæÌÏ ãÚ CoPilot Live Navigator
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
FM
ÇÓæÏ

< Li-Ion 1350 mAh
ÍÊì 400 Ó (2G) - ÍÊì 450 Ó (3G)
ÍÊì 7 Ó (2G) - ÍÊì 4 Ó (3G)

ãÊäÈÆ äÕì
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ÊØÈíÞÇÊ Pocket Office
ãÔÛá MP3/AAC/AAC+/WMA/WAV/AMR-NB

 

100 %


O2 XDA Orbit II


O2 XDA Stellar

 

O2 XDA Star

 


RSS Feed: O2 XDA Orbit II (  )