Nokia 301


Nokia 301


Nokia 301

ãÊÇÍ ãäå ÇÕÏÇÑ Nokia 301 Dual Sim ÎØíä
ãÊÇÍ ãäå ÇÕÏÇÑ Nokia 3010 áÓæÞ ÇáÕíä

(3G (HSPA) - 2G (GSM
Mini-SIM ÎØíä (ÇÎÊíÇÑì)
ÝÈÑÇíÑ 2013

114 × 50 × 12.5 ãã
102 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
240 × 320 ÈßÓá - 2.4 ÈæÕÉ

MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration
íæÌÏ
3.5 íæÌÏ

íæÌÏ
íæÌÏ
64 ãíÌÇ ÑÇã - 256 ãíÌÇ Ñæã
microSD ÍÊì 32 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS íæÌÏ
EDGE íæÌÏ
HSPA 7.2/5.76 Mbps
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 2.1 ãÚ A2DP æ EDR
USB íæÌÏ

3.15 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 2048 × 1536 ÈßÓá
320p@30fps
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS, Email, IM
WAP 2.0/xHTML, HTML
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.1
FM ÇÓÊíÑíæ
íæÌÏ
Cyan, Black, Yellow, Magenta, White

< (Li-Ion 1110 mAh battery (BL-4U
ÍÊì 888 Ó (2G) - ÍÊì 936 Ó (3G)
ÍÊì 20 Ó (2G) - ÍÊì 6 Ó (3G)

ãÊäÈÆ äÕì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ÊØÈíÞÇÊ SNS
ãÔÛá MP4/H.263/WMV
ãÔÛá MP3/WAV/WMA/AAC

 

100 %


Nokia 301


Nokia 105

 

Nokia Lumia 520

 


RSS Feed: Nokia 301 (  )