Mitac MIO Leap G50


Mitac MIO Leap G50


Mitac MIO Leap G50


(3G (UMTS) - 2G (GSM
Mini-SIM
ÇÛÓØÓ 2008

98 × 58.5 × 14.2 ãã
119 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT resistive ÊÚãá ÈÇááãÓ Ü 65 ÇáÝ áæä
240 × 320 ÈßÓá - 2.8 ÈæÕå
ÇáÊÚÑÝ Úáì ÎØ ÇáíÏ

MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

64 ãíÌÇ ÑÇã
microSD ÍÊì 16 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE ÇÕÏÇÑ 10
384 ßíáæ / ËÇäíå
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 2.0 ãÚ A2DP
USB miniUSB ÇÕÏÇÑ 2.0

2 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 1600 × 1200 ÈßÓá
autofocus, Geo-tagging
íæÌÏ


Windows Mobile 6.1 Professional
Samsung S3C 2443, 400MHz
Accelerometer
SMS, MMS, Email, IM
WAP 2.0/xHTML, HTML
GPS íæÌÏ ãÚ ÏÚã æÙÇÆÝ A-GPS æ SiRF Star III chipset
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
ÇÓæÏ

< Li-Ion

ãÊäÈÆ äÕì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá MP4/H.263
ÊØÈíÞÇÊ Pocket Office
ãÔÛá MP3/WMA/WAV/eAAC

 

100 %


Mitac MIO Leap G50


Mitac MIO Explora K70

 

Mitac MIO Leap K1

 


RSS Feed: Mitac MIO Leap G50 (  )