LG C320 InTouch Lady


LG C320 InTouch Lady


LG C320 InTouch Lady

åÐÇ ÇáãæÏíá ãÚÑæÝ ÈÇÓã LG C320 Town

(3G (HSPA) - 2G (GSM
Mini-SIM
äæÝãÈÑ 2010

91 × 63 × 16.4 ãã
106 ÌÑÇã
áæÍÉ ãÝÇÊíÍ ßÇãáÉ ÇáÍÑæÝ

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
320 × 240 ÈßÓá - 2.4 ÈæÕå
S-Class UI

MP3, WAV ãÚ æÌæÏ Vibration
íæÌÏ
3.5 íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 1000 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
íæÌÏ
60 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
microSD ÍÊì 32 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS íæÌÏ
EDGE íæÌÏ
HSPA 3.6/0.384 Mbps
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 2.1 ãÚ A2DP
USB microUSB ÇÕÏÇÑ 2.0

2.0 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 1600 × 1200 ÈßÓá
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS, Email, Push Email
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
FM
íæÌÏ
Black, White, Pink, Orange

< Li-Ion 900 mAh
ÍÊì 300 Ó
ÍÊì 3 Ó æ 20 Ï

ãÊäÈÆ äÕì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ÚÇÑÖ ãÓÊäÏÇÊ
SNS integration
ãÔÛá MP4/H.264
ãÔÛá +MP3/WAV/eAAC

 

100 %


LG C320 InTouch Lady


LG GS390 Prime

 

LG Apex

 


RSS Feed: LG C320 InTouch Lady (  )