iNQ Chat 3G


iNQ Chat 3G


iNQ Chat 3G


(3G (HSPA) - 2G (GSM
Mini-SIM
ÇßÊæÈÑ 2009

114.5 × 61 × 12.8 ãã
122 ÌÑÇã
áæÍÉ ãÝÇÊíÍ ßÇãáÉ ÇáÍÑæÝ

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
320 × 240 ÈßÓá
Home screen widgets

MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 1000 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
ÇÎÑ 30 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 30 æÇÑÏÉ - 30 áã íÑÏ ÚáíåÇ
100 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
microSD ÍÊì 4 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE ÇÕÏÇÑ 10
HSPA 3.6/0.384 Mbps
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 2.0 ãÚ A2DP
USB miniUSB ÇÕÏÇÑ 2.0

3.15 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 2048 × 1536 ÈßÓá
Auto Focus , Video Calling
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS, Email, IM, Push GMail
WAP2.0 / xHTML
GPS íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
ÇáæÇä ãÊÚÏÏå

< Li-Ion 1150 mAh

ãÊäÈÆ äÕì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá MP4/H.263/H.264
ãÔÛá +MP3/WAV/eAAC
ÊØÈíÞÇÊ Facebook, Windows Live, Skype, Twitter

 

100 %


iNQ Chat 3G


iNQ Cloud Touch

 

iNQ Mini 3G

 


RSS Feed: iNQ Chat 3G (  )