i-mobile TV650 Touch


i-mobile TV650 Touch


i-mobile TV650 Touch


(2G (GSM
Mini-SIM ÎØíä
íæáíæ 2009

110 × 55 × 13.4 ãã

ÔÇÔÉ TFT ÊÚãá ÈÇááãÓ Ü 256 ÇáÝ áæä
240 × 320 ÈßÓá - 3.0 ÈæÕå

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 1000 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
íæÌÏ
microSD ÍÊì 8 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE ÇÕÏÇÑ 10
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 1.2 ãÚ A2DP
USB miniUSB

3.15 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 2048 × 1536 ÈßÓá
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


Accelerometer
SMS (threaded view), EMS, MMS
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
FM
íæÌÏ
ÇÓæÏ

< Li-Ion 1000 mAh
ÍÊì 200 Ó
ÍÊì 2 Ó æ 30 Ï

ãÊäÈÆ äÕì
ãÔÛá MP3
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÔÛá MP4/3GP
ÇÓÊÞÈÇá ÈË ÇáÊáíÝÒíæä TV tuner

 

100 %


i-mobile TV650 Touch


i-mobile Hitz 210

 

i-mobile TV550 Touch

 


RSS Feed: i-mobile TV650 Touch (  )