i-mobile TV 628


i-mobile TV 628


i-mobile TV 628


(2G (GSM
Mini-SIM ÎØíä
íæáíæ 2009

113 × 51 × 17 ãã
109.5 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
240 × 320 ÈßÓá - 2.4 ÈæÕå

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 1000 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
íæÌÏ
10 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
microSD ÍÊì 8 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS ÇÕÏÇÑ 12
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
USB miniUSB

3.15 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 2048 × 1536 ÈßÓá
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS (threaded view), EMS, MMS
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
FM
íæÌÏ
ÇÓæÏ

< Li-Ion 950 mAh
ÍÊì 380 Ó
ÍÊì 7 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
ãÔÛá MP3
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÔÛá MP4/3GP
ÇÓÊÞÈÇá ÈË ÇáÊáíÝÒíæä TV tuner

 

100 %


i-mobile TV 628


i-mobile TV630

 

i-mobile TV 620

 


RSS Feed: i-mobile TV 628 (  )