i-mobile TV 536


i-mobile TV 536


i-mobile TV 536


(2G (GSM
Mini-SIM ÎØíä
íæáíæ 2009

112 × 51 × 13.7 ãã

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
240 × 320 ÈßÓá - 2.4 ÈæÕå

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 1000 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
íæÌÏ
microSD ÍÊì 8 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 1.2 ãÚ A2DP
USB miniUSB

0.3 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 640 × 480 ÈßÓá (VGA)
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS (threaded view), EMS, MMS
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
FM
íæÌÏ
ÇÓæÏ - ÝÖì

< Li-Ion 1000 mAh
ÍÊì 250 Ó
ÍÊì 3 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
ãÔÛá MP3
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÔÛá MP4/3GP
ÇÓÊÞÈÇá ÈË ÇáÊáíÝÒíæä TV tuner

 

100 %


i-mobile TV 536


i-mobile TV 620

 

i-mobile 638CG

 


RSS Feed: i-mobile TV 536 (  )