Casio G'zOne Ravine 2


Casio G'zOne Ravine 2


Casio G'zOne Ravine 2


(3G (EVDO) - 2G (GSM/CDMA
Mini-SIM
äæÝãÈÑ 2011

109.9 × 50.5 × 21.1 ãã
138 ÌÑÇã
ßÔÇÝ äæÑ
ÔåÇÏÉ IP67 ( ãÖÇÏ ááãÇÁ æÇáÇÊÑÈå ÈÚãÞ 1 ãÊÑ áãÏÉ 30 ÏÞíÞÉ )
ÔåÇÏÉ MIL-STD-810F ãÞÇæã ÇáãáÍ æÇáÛÈÇÑ æÇáÑØæÈÉ æÇáãØÑ æÇáÇåÊÒÇÒ æÇáÃÔÚÉ ÇáÔãÓíÉ æÇáäÞá æÇáÕÏãÇÊ

ÔÇÔÉ TFT
ÔÇÔÉ CSTN ÎÇÑÌíÉ 128 × 128 ÈßÓá - 1.38 ÈæÕÉ
240 × 320 ÈßÓá - 2.2 ÈæÕÉ

MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration
íæÌÏ
3.5 íæÌÏ 2.5 ãã

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 1000 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
íæÌÏ
512 ãíÌÇ ááÊÎÒíä - 256 ãíÌÇ ÑÇã
microSD ÍÊì 32 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS íæÌÏ
EDGE áÇ íæÌÏ
EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 3.0 ãÚ A2DP
USB microUSB ÇÕÏÇÑ 2.0

3.15 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 2048 × 1536 ÈßÓá
Auto Focus , LED Flash , Geo-tagging
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


Compass , Thermometer
SMS, MMS, Email
HTML
GPS íæÌÏ ãÚ ÏÚã æÙÇÆÝ A-GPS
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
ÇÓæÏ

< Li-Ion 1150 mAh
ÍÊì 506 Ó
ÍÊì 4 Ó æ 41 Ï

ãÊäÈÆ äÕì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ÚÇÑÖ ãÓÊäÏÇÊ
SNS integration
ãÔÛá MP4/H.264/WMV
ãÔÛá +MP3/WAV/eAAC

 

100 %


Casio G'zOne Ravine 2


Casio G'zOne Commando

 

Casio G'zOne Ravine

 


RSS Feed: Casio G'zOne Ravine 2 (  )