BlackBerry Pearl 3G 9100


BlackBerry Pearl 3G 9100


BlackBerry Pearl 3G 9100


(3G (HSPA) - 2G (GSM
Mini-SIM
ÇÈÑíá 2010

108 × 50 × 13.3 ãã
93.6 ÌÑÇã
áæÍÉ ãÝÇÊíÍ 20 ÒÑÇÑ
ÚÕÇ ÇáÊÍßã ÊÚãá ÈÇááãÓ ÇáÍÓÇÓ

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
360 × 400 ÈßÓá - 2.25 ÈæÕÉ

MP3, WAV ãÚ æÌæÏ Vibration
íæÌÏ
3.5 íæÌÏ
ÒÑÇíÑ ÎÇÑÌíå áÊÔÛíá ÇáãæÓíÞì

256 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
microSD ÍÊì 32 ÌíÌÇ ÈÇíÊ æíÍÊæì Úáì ßÇÑÊ 2 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE ÇÕÏÇÑ 10
HSPA 3.6/0.384 Mbps
Wi-Fi 802.11b/g/n
ÇÕÏÇÑ 2.1 ãÚ A2DP

3.15 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 2048 × 1536 ÈßÓá
Auto Focus , LED Flash
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


BlackBerry OS
CPU 624 MHz
SMS, MMS, Email, Push Email, IM
HTML
GPS íæÌÏ æíÏÚã æÙÇÆÝ A-GPS
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.1
áÇ íæÌÏ
Piano Black, Opal Pink, Royal Purple, Flash White, Red Gradient

< Li-Ion 1150 mAh
ÍÊì 432 Ó (2G) - ÍÊì 312 Ó (3G)
ÍÊì 5 Ó æ 30 Ï (2G) - ÍÊì 5 Ó (3G)
ÍÊì 30 Ó

ÇÊÕÇá ÕæÊì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ÎÑÇÆØ BlackBerry
ãÔÛá MP4/H.264/WMV
ãÔÛá +MP3/WMA/WAV/eAAC
ãÚÇáÌ ãÓÊäÏÇÊ (Word, Excel, PowerPoint, PDF)

 

100 %


BlackBerry Pearl 3G 9100


BlackBerry Torch 9800

 

BlackBerry Bold 9700

 


RSS Feed: BlackBerry Pearl 3G 9100 (  )